Yo

Gade manti

Gade manti yo site

Yo di djab se nan nou li soti

Men zansèt nou di djab pa egziste

Yo jist vle pwoteje tèt yo

Pou nou pa ouvri je nou gade

Yo menm ak djab se tèt koupe 

Verite ki nan panteyon pa nou

Yo pap janm ka konprann

Lè n fè yo met ajenou

Se pa sèl manti y a rann. 

Dezòd

Li bò zòn minwi
Mwen pa sou dòmi

Yon konpa posede m
Bas mizik la ap mache nan san m,
Kote pou ou ta soti pou ou vin ede m

Kè m resi ouvè wi cheri
Pou ou, pou lanmou nou fleri

Li lè pou ou vin wè

Kounye a l rive nan ren m
Ou mèt miyonnen m

Yon espri gouyad sele m
Si ou paka devwale m
M a rele ginen yo vin ede m

Aprè ou fin met lòd
M a konprann, jan de gason ka dezòd