Resous

  1. Creolesolutions Konpayi sa ede moun tradwi nenpòt dokiman antre Kreyòl avèk lòt lang! / This Haitian translation company offers a wide range of services to help translate all of your personal and professional documents to and from Creole.
  1. Creolelink – Creolelink se yon pati nan Creolesolutions ki gen fras an Kreyòl, yon diksyonè Kreyòl/Anglè, avèk yon lis pwovèb Ayisyen. / Creolelink, a resource of Creole Solutions, contains an extensive list of Haitian Creole resources, including an online dictionary, phrasebook, and proverbs.
  1. MIT Haiti Initiative- Michel DeGraff – Avèk Inisyativ sa, MIT pwofèsè Michel DeGraff kolabore avèk lòt akademisyen Kreyòl pou yo kreye materyèl edikasyon an Kreyòl. Sou sitwèb yo a, ou ap jwenn anpil materyèl an Kreyòl. / With this Initiative at MIT, Michel DeGraff has published many articles and other resources in Creole and English to continue with the goal of Kreyòl Academics to put the language to use in all subjects and domain.
  1. Haitian Creole Institute – Konpayi sa sitiye nan Brouklin, Nouyòk kote li ofri resous pou moun ki vle aprann Kreyòl. / HCI Is based in Brooklyn, New York and it offers so many resources for learning and practicing Haitian Creole.